/ Eesti ÜRO noordelegaadid läbi aegade

ÜRO noordelegaat 2023

2023. aasta kevadel valiti Eesti Noorteühenduse Liidu ja Välisministeeriumi koostöö käigus kuues ehk praegune ÜRO noordelegaat, kelleks on Hanna-Stiina Tornius.
Hanna-Stiina õpib Tallinna Ülikoolis riigiteadusi ning keskendub rahvusvahelistele suhetele. Lisaks õppimisele on ta aktiivselt kaasa löönud ESN Tallinna, Civitase ja Eesti NATO Ühingu töös.

Oma mandaadi ajal soovib Hanna-Stiina saada rohkem sisendit Eesti noortelt nende jaoks oluliste probleemide kohta ning leida viise rahvusvaheliste organisatsioonide noortele lähemale toomiseks. Tema jaoks on oluline, et noored saaksid kaasa rääkida ka rahvusvahelisel areenil ning näeb noordelegaati kui vahelüli Eesti noorte ja otsusetegijate vahel.

Kui sul on huvi noordelegaadiga töötamise vastu ning sooviksid panustada vabatahtlikuna, siis võta meiega ühendust!


2021 / 2022

Linda Luts

Mulle jäävad ikka kõige rohkem südamesse kõik need inimesed, kellega ma kohtusin ja need vestlused, mis sai nendega peetud! Näiteks vestlused ÜRO ametnike ja ekspertidega Julgeolekunõukogu teemadel või siis vestlused teiste noordelegaatidega, mille käigus õppisime üksteise riikide ajaloo kohta või rääkisime Euroopa majandusest või aktuaalsetest maailma kriisidest.

Linda Luts

2020 / 2021

Norman Vester ja Eva Lennuk

Üks meeldejäävamaid kogemisi oli 24-tunnine reis Brüsselisse Euroopa Liidu Nõukogu ÜRO töörühma kohtumisele, mille jooksul kohtusin esmakordselt teiste noordelegaatidega.

Eva Lennuk

2019 / 2020

Karl Ander Aleksius

Kōige paremad mälestused on koolide külastamisest, kust sain noortelt meeletult palju ideesid ja energiat. Reisidest on kōige tugevamalt meeles New Yorki 1-dollarised pitsalōigud ja hilisōhtused arutelud teiste noordelegaatidega.

Samuti tahan tänada kōiki sōbralikke ja abivalmeid Välisministeeriumi töötajaid, kes aitavad ja toetavad noordelegaadi programmi!

Karl Ander Aleksius

2018 / 2019

Kätlin Kuldmaa

Mulle jääb alatiseks meelde, kui töökas on Eesti ÜRO missioon ning kui palju meie Välisministeerium oma saadikuid ja diplomaate usaldab

Peale ÜRO peakorteris seiklemise sain mitmeid uusi kogemusi ka Eestis koha peal, näiteks viisin läbi kestliku arengu töötubasid üle Eesti, kus osales kokku üle 1000 õpilase.

Kätlin Kuldmaa

/ VAATA KA

/ Materjalid

pdf