/ UNESCO noordelegaat

Kes on UNESCO noordelegaat?

Minu nimi on Laura Unt ja igapäevaselt töötan teadusuuringute ja konsultatsiooni ettevõttes Ecorys, kus tegelen Euroopa Komisjoni nõustamisega transpordi ja energeetika teemadel. Eelnevalt olin praktikal Euroopa Komisjonis Kadri Simsoni kabinetis ja lõpetasin Amsterdami ülikooli Euroopa Liidu poliitika ja välissuhete eriala. Alates 2023. aasta suvest kuni 2025. aasta juunini esindan Eesti noorte huve UNESCO noordelegaadina.

Millega UNESCO noordelegaat tegeleb?

Mandaadi alguses on peamine eesmärk ja ülesanne välja töötada koos teiste riikide noordelegaatidega soovitused UNESCO-le, kuidas vähendada globaalseid sotsiaalseid mõjusid, mis kaasnevad kliimamuutustega. Neid soovitusi tutvustan koos teiste noordelegaatidega UNESCO peakonverentsil ja noortefoorumil, mis toimub iga kahe aasta tagant Prantsusmaal Pariisis UNESCO peakorteris. Noortefoorumil ja UNESCO peakonverentsil osalemine on peamine rahvusvaheline konverents, kus UNESCO noordelegaadina esindan Eestit. Lisaks käin koolides, et rääkida ja tutvustada UNESCO tegemisi ja olulisust õpilastele.

Miks otsustas Laura UNESCO noordelegaadiks kandideerida?

Mulle pakuvad rahvusvahelised suhted ja organisatsioonid väga huvi ja õppisin ülikoolis samu teemasid. UNESCO noordelegaadi mandaat annab võimaluse täpsemalt ja lähemalt näha rahvusvahelise organisatsiooni tegevusi. Ülikoolis õppisin teooriat, kuidas rahvusvahelised organisatsioonid toimivad, ja noordelegaadi mandaat annab praktilise kogemuse lisaks juba õpitud teooriale. Samuti on noorte osaluse suurendamine rahvusvahelisel areenil ja noorte seas teadlikkuse suurendamine erinevate sotsiaalsete ning rahvusvaheliste teemade kohta mulle südamelähedane ja oluline.

Millised on Laura peamised eemärgid, mida ta soovib noordelegaadi mandaadi ajal saavutada?

Soovin suurendada noorte teadmisi UNESCO tegevusvaldkondade kohta. Lisaks kultuuripärandi teemadele tegeleb UNESCO paljude muude valdkondadega, nagu näiteks kliimamuutuste sotsiaalsete mõjude vähendamine ja rahvusvahelise koostöö edendamine hariduse, kultuuri ja teaduse valdkondades. Oma mandaadi ajal soovin leida võimalusi, et rahvusvahelised organisatsioonid, kaasa arvatud UNESCO, Eesti noortele lähemale tuua. Minu jaoks on oluline, et noortel on võimalus kaasa rääkida ka rahvusvahelises keskkonnas ja noordelegaadi roll annab võimaluse luua vahelüli Eesti noorte ja otsustajate vahel.

UNESCO noordelegaadi info, olulisemad sündmused ja teemavaldkonnad:

UNESCO noordelegaadi mandaat: 2 aastat – valimised juunis
Koordineeriv(ad) organisatsioon(id): Välisministeerium, Kultuuriministeerium ja UNESCO Eesti rahvuslik komisjon
Rahvusvahelised üritused: UNESCO peakonverents ja UNESCO noortefoorum
Olulised teemad: kliimamuutused, haridus, teadus, kultuur, noorte osalus

Millistesse tegevustesse on võimalik UNESCO noordelegaati kaasata?

Olen avatud erinevatele võimalustele ja üritustel osalemisele. Olen noorte esindaja konverentsidel ja paneelaruteludel ning muudel ettevõtmistel, et rääkida UNESCOst, noordelegaadi mandaadist, rahvusvahelistest suhetest ja organisatsioonidest või kliimateemadest.

Võta noordelegaadiga ühendust:

laura.untt@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/laura-unt-307b491a2/