/ ÜRO noordelegaadi programm

Kes on ÜRO noordelegaat ja mida ta teeb?

ÜRO noordelegaat on vabatahtlik noor, kes on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, 3. komisjonis ja sotsiaal-ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Samuti osaleb noordelegaat nii palju kui vaja ka delegatsiooni sisulises töös. Noordelegaat annab tavaliselt oma sisendit just noortega seotud teemadel.

Samuti on noordelegaadi tööks:
– esindada Eestit rahvusvahelistel üritustel.
– luua kontakte, et arendada koostööd teiste riikidega.
– hoida Eesti noori kursis ÜRO tegevustega ja uudistega.

ÜRO noordelegaadi programm sündis aastal 2018, mil esmakordselt valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esimese ÜRO noordelegaadi, kelleks sai Kätlin Kuldmaa. Noordelegaat valitakse iga pooleteist aasta tagant ning kandideerimise käigus tuleb noorel näiteks kirjutada inglisekeelne motivatsioonikiri, vastata küsimustele maailmas aktuaalsete teemade kohta, esitada lühike kõne ja osaleda kahes intervjuuvoorus.

Miks loodi selline programm?

ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsessidesse ning antud noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm.
Ka mitmed erinevad ÜRO resolutsioonid toetavad sellist noorte kaasamist näiteks Peaassamblee 72. istungjärgul vastu võetud resolutsioon.

„[õ]hutab liikmesriike kaaluma noorte delegaatide kaasamist oma delegatsioonidesse kõikidele asjakohastele aruteludele Peaassamblees, Majandus- ja Sotsiaalnõukogus ja selle töökomisjonides ning asjakohastel ÜRO konverentsidel, pidades silmas soolise tasakaalu põhimõtteid ja mittediskrimineerimist “…””

Põhjus, miks noorte kaasamine on tähtis poliitiliste otsuste tegemisse on ilusti kokku võetud järgmises lauses, mis pärineb 2030 Agendast ehk tegevuskavast.

„Inimkonna ja meie planeedi tulevik on meie kätes. See on ka tänapäeva noorema põlvkonna kätes, kes annab tõrviku kord edasi tulevastele põlvedele.” (2030 Agenda, punkt 53)