/ Infonurk / Pressiteated / Pressiteade: Algas kandideerimine ÜRO noordelegaadiks

Täna, 1. septembril ehk tarkusepäeval kuulutab välisministeerium koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga välja konkursi, et leida Eestile viies ÜRO noordelegaat. Programmi raames avaneb ühel Eesti noorel vanuses 18–24 aastat võimalus näha lähedalt Eesti delegatsiooni tööd ÜROs ja esindada noorte häält üleilmsete küsimuste lahendamisel.

Vabatahtlik noordelegaat kuulub ametlikku Eesti ÜRO delegatsiooni ning osaleb kuni 2022. aasta lõpuni ÜRO Peaassambleel, komisjonides ning sotsiaal- ja majandusnõukogus. Noordelegaat esitab oma seisukohti noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. Eestis tegutseb ta ÜRO saadikuna ja toob rahvusvahelises organisatsioonis toimuvat noortele lähemale. Ühtlasi on sel sügisel valitaval noordelegaadil võimalus teha tihedalt koostööd Soome ja Taani noorteühenduste liiduga, et koondada ja jagada noordelegaadi programmi parimaid tavasid.

Välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste büroo direktor Kristi Torimi sõnul on varasemad ÜRO noordelegaadid ja Eesti Noorteühenduste Liit olnud välisministeeriumile heaks partneriks Eesti noorte hääle viimisel erinevatele ÜRO noortevaldkonna kohtumistele. „Välisministeeriumi jaoks on väga oluline ka noordelegaadi panus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja selle erinevate allasutuste tegevuse tutvustamisel Eestis. Seega on meil hea meel jätkata ÜRO noordelegaadi programmi toetamist,“ lisas Torim.

Eelmine noordelegaat Eva Lennuk julgustab noori võimalusest kinni haarama ja kandideerima: „ÜRO on rahvusvaheline organisatsioon, mille tegevus on kõikehõlmav, ning kus kaasalöömine annab tohutult kogemusi ja tutvuseid. Need, kes kõhklevad: ärge kõhelge, kui tekkis mõte kandideerida, siis tuleb seda teha.“

Eesti Noorteühenduste Liidu juhi Triin Roosi sõnul on programm olnud edukas. „Näeme, et huvi noordelegaadi programmi ja ÜRO teemade vastu on kasvav ning meil on hea meel, et saame koostöös välisministeeriumiga taaskord anda ühele noorele võimaluse end välispoliitika valdkonnas proovile panna ja kogemusi hankida ning seejuures noorte hääle veelgi kuuldavamaks teha.“

Kandideerimine toimub kolmes voorus. Kogu vajalik info on leitav Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehelt ja Eesti ÜRO noordelegaadi Facebookist. Avaldusi ootame kuni 12. septembrini (k.a) vastaval aadressil.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on 193 riiki ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mille alguskuupäevaks võib lugeda 24. oktoobrit 1945, kui jõustus ÜRO põhikiri. ÜRO mängib rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamisel võtmerolli. Eesti sai ÜRO liikmeks 17. septembril 1991.

Loe ÜRO noordelegaadi programmi kohta lähemalt siit: https://enl.ee/projekt/noordelegaat/

Lisainfo:

Triin Roos
Eesti Noorteühenduste Liit
juhatuse esimees
+372 5330 6234
triin@enl.ee

/ Loe ka